Този иновативен софтуер позволява анализ въз основа на обемното визуализиране, разширявайки използването на 3D софтуерите досега. Това става възможно, тъй като Ez3D-i работи под 3D-базирана операционна система, а не 2D.

Спестява времето изразходвано за анализ и повишава „разбирането“ на образите от страна на пациента. Насладете на анализа и комуникацията възможни с Ez3D-i сега.

I Диагностика

  • Високо качество на VR
  • Интелигентно подрязване
  • Секция с едно кликване

I Cимулация

  • 3-степенна симулация на импланти
  • Симулация на имплантанти отгоре надолу
  • Детектор за сблъсък на импланти

I Консултация

  • Изрязване на импланти
  • 3D плътност на костите
  • EzCodi

Открийте всичко за възможностите на Ez3D-i тук.