Pax-i3D Smart

SMART иновация за ниско облъчване

2 изображения с 1 сканиране

Едно сканиране със Smart ви дава не само CT изображение, но и Auto Pano изображение или автоматична панорамна снимка.

Ниска доза облъчване и високо качество на изображението


I SMART иновация за точна диагностика

ART-V Off
ART-V Off

Анатомичен FOV с размери 12×9

Иновативният FOV на i3D Smart осигурява обем във формата на арка, който показва по-широк изглед на съзъбието в сравнение с други устройства от същия FOV. Обикновено изображение на FOV с размер 10×8.5 показва и зъб #8. Въпреки това, когато зъбът лежи на страната си, има голяма вероятност той да бъде изрязан от изображението. „Арковидният обем“ елиминира тази възможност и показва зоната на скрити зъби.

ART-V (Технология за намаляване на артефактите на VATECH)

Метални артефакти възпрепятства визуализацията и естествено намаляват увереноста при диагностика. ART-V открива местоположението на металите при излагане на радиация. Изтрива изкуствено метала в прожекционните данни и запълва тази част със стойности сходни на тези от най-близката околност.


I SMART иновация за професионална диагностична стойност

Smart Plus осигурява най-прецизно и висококачествено панорамно изображение – MAGIC PAN. То се получава чрез премахване на изкривени и замъглени изображения, причинени от неправилно позициониране на пациента (незадължително). Фокусираното изображение се реорганизира в цялата зъбна арка и качеството на изображението може да се повиши. Изображението става по-ясно, особено в района на резците и кучешките зъби, зоните на TMJ и кореновия канал. Ясното и остро панорамно изображение ви дава по-добра диагностика. Тези постоянно висококачествени изображения ще станат новият стандарт за панорамно изображение.

MAGIC PAN
NORMAL PAN

Професионална диагностична стойност с цефалометрични изображения

Smart Plus предоставя оптимални изображения с ексклузивно проектиран сензор за цефалометрична диагностика. Цефалометричният тип сканиране се предлага два размера на изображението, LAT и FULL LAT – можете да изберете един от тях въз основа на целите на вашите диагностични нужди.


Вижте още тук.