DentXlab е най-новата и модерна лаборатория за рентгенова диагностика, обхващаща широк спектър от рентгенографски услуги предимно в областта на стоматологията.

Нашият фокус е изграждането на дълготрайни отношения с денталните практики и медицинските центрове в района на Благоевград.

Ние вярваме, че работата ни е предпоставка за точна диагностика и адекватно лечение.

Качествено оборудване – Качествена диагностика

Модерната апаратура, с която разполагаме, дава високо качество на изображенията и гарантира минимални дози на облъчване, сравними с лъчевия фон на слънцето.

Качествена диагностика – Качествена услуга

Нашите рентгенографии се отличават с изключителна резолюция. Така помагаме на специалистите в изготвянето на точни диагнози и адекватни планове за лечение.

Качествена услуга – Качествено лечение

Лабораторията ни е лесно достъпна и с гъвкаво работно време. Това ни позволява бързо и адекватно обслужване на пациентите и специалистите по пътя към желаната усмивка.