ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИ СТАВИ, TMC, TMJ

Темпоромандибуларните стави осигуряват подвижно свързване на долната челюст към основата на черепа и участват в говора и дъвченето.

Рентгенографията на ТМС позволява да се получат сравнителни образи на двете стави и то в две положения на устата (отворено и затворено). Визуализира се ставния туберкул, мандибуларния кондил и ямка – това прави рентгенографията полезна за идентифициране на структурни промени, измествания и фрактури.