CBCT

Изследването чрез конично лъчева компютърна томография (Cone Beam Computed Tomography, СВСТ) познато и като 3D изследване на челюстите и зъбите е съвременен дигитален рентгенов метод.

Чрез СВСТ се получават образи на зъбите и челюстите във вид на срезове във всички равнини и то при висока разделителна способност достигаща дo порядък от 0.1 – 0.2 mm.

Данните от изследването могат да се реконструират и в триизмерни изображения.

Методът намира широко приложение в имплантологията за визуализация и измерване на коста в обезъбения участък в случаите преди поставяне на зъбен имплант/импланти, а също може да се използва и за изработка на хирургични водачи.

Информацията от изследването се използва и за анализ на най – различни патологични състояния засягащи зъбите и челюстите.

СВСТ е с ограничена информативност по отношение диагностицирането на изменения в меките тъкани – слюнчени желзи, лимфни възли, мускули и др.

Дозата при СВСТ е до пъти по– ниска спрямо тази при познатите ни компютърни томографи използвани за медицински цели.