ЦЕФАЛОМЕТРИЧНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ, ПРОФИЛНА ГРАФИЯ НА ЧЕРЕП, СЕРН

Прави се съпоставка на зъбните, челюстните и лицевите съотношения. Най-често този тип снимки се използват от ортодонтите за изготвяне плана на лечение.