СЕРИЯ ОТ ПЕРИАПИКАЛНИ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Правят се между 8 – 18 периапикални зъбни сегментни снимки. Всички тези рентгенографии дават възможност да се проследи цялостното състояние на съзъбието.

Получава се информация за кариеси, периодонтални заболявания и друга патология в челюстите.