Рентгеновата снимка на черепа в лицева проекция се използва за диагностициране на фрактури на черепните и лицевите кости, а също и за други заболявания (възпалителни, неопластични и т.н.) водещи до промени в костите на черепа.