сегментни зъбни снимки

ПЕРИАПИКАЛНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Сегментни зъбни снимки (периапикални рентгенографии) – обикновено показват два до четири зъба и предоставя подробна информация за зъбите и заобикалящата алвеоларна кост. (могат да са конвенционални и дигитални).

Периапикалната рентгенография описва интраорални техники, предназначени да показват отделните зъби и тъканите около апекса. Това са сегментни зъбни снимки при които образа се получава на рентгенографски филм посредством бисектрисна или паралелна техника (с филмдържател). Филмдържателите спомагат за значително намаляване на грешките при експонация и съответно допринасят за намаляване на йонизиращата доза. Полученият рентгенов образ на зъбите е с размери близки до реалните.

Основните клинични показания за периапикална рентгенография включват:

• Откриване на апикална инфекция / възпаление

• Оценка на състоянието на пародонта

• След травма на зъбите и свързаната с тях алвеоларна кост

• Оценка на наличието и положението на неизникнали зъби

• Оценка на кореновата морфология преди екстракция

• По време на ендодонтия

• Предоперативна оценка и следоперативна оценка на апикалната хирургия

• Подробна оценка на апикални кисти и други лезии в алвеоларната кост

• Оценка на импланти следоперативно.

Вижте цялото ни портфолио от 2D снимки и 3D услуги тук.