DentXLab - Панорамна снимка

ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ, ОПГ, OPG

Ортопантомограмата (известна още като ортопантомография, панотомограма или OPG) е панорамна рентгенова снимка на съзъбието, челюстите, максиларните синуси и темпоромандибуларните стави. Осигурява удобен, евтин и бърз начин за оценка на общата анатомия на челюстите и свързаната с тях патология.

Прилага се за диагностика на различни болестни състояния на зъбите, за ретинирали или допълнителни зъби, за визуализация на зъбни зародиши при ортодонтски случаи, за откриване на кисти, за оценка отношението на зъбите спрямо основите на максиларните синуси и мандибуларния канал, за диагностка на фрактури и др.