кариес-диагностика

ИНТРАОРАЛНА КАРИЕС ДИАГНОСТИКА, SEGMENTED BITEWING

Интраоралната кариес диагностика позволява визуализирането на всички зъбни повърхности, за търсене на скрити кариеси.

Основните показания включват:

• Откриване на кариесни лезии

• Мониторинг на прогресията на зъбния кариес

• Оценка на съществуващите реставрации

• Оценка на състоянието на пародонта.

Рентгенографиите вземат името си от оригиналната техника (Bitewing), която изисква пациентът да захапе малко „крило“, прикрепено към интраорален филмов пакет. Съвременните техники използват държачи, които са елиминирали нуждата от крило и вместо филм могат да се използват цифрови рецептори за изображения. Терминологията и клиничните индикации обаче остават непроменени. Индивидуалното изображение е проектирано да показва коронките на премоларните и моларните зъби от едната страна на челюстите.

При направата на тези графии се използва филмдържател, който позволява лесно и точно позициониране на рентгеновия филм или на дигиталния сензор. Този вид рентгенография показва коронките на горните и долните зъби в един образ.

Чрез този тип зъбни снимки се диагностицират кариеси в страничните части на зъбните коронки, а също и костна загуба при пародонтит и други заболявания засягащи венците и подлежащата им кост.

Вижте цялото ни портфолио от 2D снимки и 3D услуги тук.